Sider

Sider

Film ekstrudering

Vi har valgt og ikke representere noen fabrikat, da markedet i Norge er meget begrenset.
Vi tilbyr derimot en del utstyr og tilbehør som er anpasset til film ekstrudering.
Dette finner du under:
Prosesskjøling, Kverning, Granulathåndtering, Support og Konsultasjon & Prosjektering.