Sider

Sider

Downstream utstyr

Vakuumtanker, spray tanker, hauloff, sager, tippbord, tetninger, opp rullere.

Vakuum og Spray tanker

Standard tanker fra 63 mm til 1600 mm rør diameter

Øvrige tanker opp til 2500 mm.

 

Hauloff

Sager

Tip Tables